Prihláška do Jazdeckej školy

A – cena hodiny je 35,- Eur B – cena hodiny je 30,- Eur C – mesačný poplatok 250,- Eur (nutnosť členstva v SJF) C – mesačný poplatok 130,- Eur (nutnosť členstva v SJF)
Časy hodiny prosím upresniť do poznámky
Podmienky vstupu: Vek uchádzača nad 12 rokov Samostatne zvláda: jazda v kroku a kluse čistenie koňa a boxov strojenie, vodenie, lonžovanie, pasenie. Konečné rozhodnutie o prijatí/odmietnutí žiadosti má v plnej kompetencii predseda OZ Mesačný poplatok 130,- Eur Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200 SWIFT kód: SUBASKBX IBAN: SK5902000000002794165753 Správa pre prijímateľa: Meno člena

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *