Podporte Nás

Venujte nám 2% z Vaších daní

OZ Do Sedla je nezisková organizácia venujúca sa výchove mladých detí k športu a starostlivosti o kone. Aj z Vaších daní môžeme financovať stravu pre koníky, udržovanie a rozvoj cvičného areálu, mzdy pre stajníkov, nákup a opravu ťažkej a ľahkej techniky potrebnej pre chod OZ.

Za Vašu pomoc Vám veľmi ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi

IČO/SID:
Právna forma: 
Obchodné meno: 
Sídlo
:

42180589
Občianske Združenie
Do sedla
Žltá 7
Bratislava
85107

Vyhlásenie
Potvrdenie

Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)