Výukové videá

Ako si uviazať a vyčistiť koňa

Na rozdiel od videa však z dôvodu bezpečnosti sa človek za zadkom koňa nemá pohybovať.

Postup sedlania a uzdenia

Problematika zlého sedlania

Čo sa žiak učí na hodinách