Skúšky základného výcviku jazdca

Skúšky základného výcviku jazdca (SZVJ) je vstupnou bránou do súťažného jazdectva. Po úspešnom absolvovaní, jazdec získa oprávnenie súťažiť v súťažiach usporiadaných Slovenskou jazdeckou federáciou. Taktiež slúži ako predpoklad k získaniu trénerskej licencie.

Skúšky základného výcviku jazdca

Dátum konania: 25.6.2023 ( Nedeľa)

Miesto: OZ Do sedla, Starohájska 29, Bratislava (areál dostihového Závodiska)

Začiatok: 10:00 hod.

Program:

10:00-10:30 – prezentácia, opracovanie koní

10:00 – 11:30 – praktická časť

11:45 – 13:00 – teoretická časť, formou testu

13:30 – vyhodnotenie

Rozhodcovia: Ivan Kurej, Ing. Mgr. Július Kováč, Peter Juhász

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

Jazdci, okrem jazdcov z OZ Do sedla, musia za kone predložiť pas koňa so záznamom povinných očkovaní a negatívnym výsledkom testu na anémiu koní (Coggins), nie starším ako 6 mesiacov.

Online zahlásenie svojej účasti na SZVJ:

Nezabudnite si so sebou priniesť trénerom a lekárom potvrdenú prihlášku. Prihlášku na stiahnutie nájdete nižšie na tejto stránke.

Kontakt: tel.0917066238, mail: andrea.marochnicova@hotmail.com

Poplatok ku skúške: 50,-€ (platí sa na mieste pred začiatkom)

Uzávierka prihlášok: 23.6.2023

Praktická časť