Členstvo

Výhody členstva

 • 10 predplatených jazdeckých hodín do mesiaca v cene členského (neprenosné)
 • Možnosť získať prideleného koňa
 • Tréningy so zameraním na získanie licencie a účasť na pretekoch drezúry alebo parkúru
 • Vlastná skrinka v prezliekárni
 • Členstvo v privátnej skupine združenia na FB

Povinnosti člena

 • Včas uhrádzať členské najneskôr posledný kalendárny deň pred začiatkom hradeného mesiaca
 • Člen musí rešpektovať pokyny trénera a svedomito si plniť pridelené úlohy
 • Po každej nahlásenej jazde vykonať pridelenú úlohu (vyčistiť výbehy, postarať sa o koňa, upratať stajne, vyčistiť 2 boxy)
 • V nedeľu ráno prísť čistiť boxy

Podmienky vstupu

 • Vek uchádzača nad 12 rokov
 • Samostatne zvláda:
  • jazda v kroku a kluse
  • čistenie koňa a boxov
  • strojenie, vodenie, lonžovanie, pasenie
 • Konečné rozhodnutie o prijatí/odmietnutí žiadosti má v plnej kompetencii predseda OZ
 • Mesačný poplatok 130,- Eur
  • Číslo účtu: SK5902000000002794165753/0200
  • SWIFT kód: SUBASKBX
  • IBAN: SK5902000000002794165753
  • Správa pre prijímateľa: Meno člena