Preteky

Naši členovia sa zúčastňujú rôznych športových podujatí, kde si otestujú svoje doterajšie jazdecké skúsenosti.