SZVJ

Skúšky základného výcviku jazdca (licencia jazdca)

Pre športovo ambicióznych členov nášho klubu zabezpečujeme prípravu na licenčné skúšky, ktoré organizujeme raz ročne.