Žiacke preteky

Žiacke preteky

KEDY: 21.5.2023
ČAS: od 10:00
KDE: JK Do sedla, Starohájska 29 Bratislava
KONTAKT: 0917066238
ORGANIZÁTOR: JK Do sedla, Andrea Morávková

Podmienky súťaže

Predpísané úlohy

1.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed.
Kôň je vedený inou osobou ako jazdcom.
Predpísané cviky bez určenia poradia: pozdrav, vykročenie, zastavenie, veľký kruh, slalom + klus na ruke, záverečný pozdrav.
Na priamych líniach je možné zaradiť šikovnostné cviky (hádzanie lopty, prenášanie predm etov apod.). Posudzuje sa absolvovanie cvikov a korektný jazdecký sed.

2. Úloha zameraná na správnosť vedenia koňa a rovnováhu jazdca.Predpísané cviky v nasledujúcom poradí:
v kroku: pozdrav, vykročenie, veľký kruh, zmena smeru obratom, slalom, zastav enie, v kluse na lonži: ľahký a pracovný kluspredviesť z každého 3 kruhy, stehenný sed 1kruh, záverečný pozdrav.
Na priamych líniach je možné zaradiť šikovnostné cviky (hádzanie lopty, prenášanie predmetov a pod.).

3. Úloha pre SZVJ bez prekážok a cvalová časť sa jazdí
v kluse

4. Úloha pre SZVJ bez prekážok.